قوانین سایت
  • کاربران ملزم به رعایت تمامی قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشند.
  • پرسشنامه ها پس از درج توسط کاربران توسط مدیر سایت مورد بازبینی قرار میگیرند و در صورت تایید فعال می گردند.
  • ایجاد پرسشنامه با موضوع و محتوای سیاسی ممنوع می باشد و اینگونه پرسشنامه ها توسط مدیر سایت تایید نمی گردند.
  • ایجاد پرسشنامه هایی که در آنها عقاید مذهبی و آداب و رسوم اقوام به چالش کشیده می شود ممنوع می باشد.
  • در صورت تخلف کاربران اطلاعات کاربران در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی قرار خواهد گرفت.
  • کاربران مسئول محتوای پرسشنامه و نتایج جمع آوری شده از آن می باشند.
  • این سایت هرگونه فعالیت خرابکارانه را به پلیس فتا ناجا گزارش می دهد.