سامانه پرسشنامه ساز دلفین راهکاری نرم افزاری و تحت وب جهت اجرای پروزه های مبتنی بر نظرسنجی می باشد.این سامانه با قابلیت انعطاف در طراحی سوال امکان ایجاد پرسشنامه های ساده و پیچیده را برای پژوهشگران فراهم می نماید.
EFQM، ارزیابی نیروی انسانی، رضایت مشتری، روان سنجی
با استفاده از الگو های آماده پرسشنامه های خود را در کمتر از چند دقیقه طراحی نمائید.
پایان نامه های دانشجویی
دانشجویان و اساتید میتوانند پروژه های مبتنی بر پرسشنامه خود را با تخفیف ویژه برگزار نمایند.